Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2022
0
Registrerte TellTurer
0
Deltakere Naturlos
0
Brukere naturskoleleir
0
Brukere Vaffelbua

Bli med på konkurransen Lekende Lett Påske

Trenger du noen ideer til aktiviteter som kan gjøres i påsken?

Dette går folkehelsemidlene til i år!

Det har kommet mange gode søknader til årets utlyste folkehelsemidler til frivilligheten, og folkehelseforum tildelt midlene til flere lag og foreninger i Nes.

Turistavgiften i Tromsø må gå til bevaring av natur og dyreliv

<strong>Hensynet til naturmangfold og omgivelsene bør komme først, ikke tilrettelegging for mer turisme og et mer «komfortabelt» friluftsliv for oss mennesker.</strong>

Telltur 2023

Konkurransen har oppstart 1. april 2023. Bli med i trekninga av fine premiar og opplev flott natur i Tysvær!