Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2021
0
Registrerte TellTurer
0
Deltakere Naturlos
0
Brukere naturskoleleir
0
Brukere SAS Vaffelbua

Hermod (66) gikk 13 turer på ett døgn: – Handler om å holde meg i form

Årets Perletur-sesong er offisielt i gang. Men det skal godt gjøres å slå tallene for 2021.

Nå vil vellet, hotellet og eiendomsfirmaet på Havna ha tilbake pengene de sponset med fra kommunen

Det ble ingen merking av sti i Havna-området. Nå er det også slutt på tålmodigheten hos de tre som sponset kommunen for å få det til.

Bli med Lister friluftsråd på Naturlostur 22. mai

Ernst A. Mathiassen er naturlos for tur søndag 22. mai. Vi starter fra Straumen bro kl. 12.00. Turen går på gamle ferdselsårer vest for Straumen mot Helvik og retur på vei langs Helvikfjorden. Parkeringsplass ved Straumen bro.

Temaplan: Stier, Løyper og friluftsliv 2022-2026

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges Temaplan: Stier, Løyper og friluftsliv 2022-2026 ut til offentlig ettersyn.