Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2021
0
Registrerte TellTurer
0
Deltakere Naturlos
0
Brukere naturskoleleir
0
Brukere SAS Vaffelbua

De ville vite om det er lov å gå over flere eksklusive Tjøme-eiendommer - her er svaret: - Skal de stå på torvet og rope ut om dette?

Alle var ikke like positive til det Færder kommune hadde kommet fram til om lovlig ferdsel over flere sjønære eiendommer i Flekkenveien.

Hevlin (19) og Matvii (18) ryddar byen til jul

Flora vidaregåande skule har funne si eiga oppskrift for å lukkast med Operasjon Dagsverk. Deltakinga er no mykje større enn den var tidleg på 2000-talet.

Sparebank 1 med gavedryss

Idrettslag og speidergruppe i Lyngdal kunne gå fra gavedrysset litt rikere enn da de kom. Det kunne også Lyngdal By og Norsk forening for utviklingshemmede i Lyngdalsregionen gjøre.

Arbeid i Ørsta kommune

Stikk UT! sommarsesongen 2022 Fonnvernet den meste besøkte StikkUT turen i løpet av ​​​​​​sommarsesongen 2022 i Ørsta kommune.