Dette er Midt-Agder Friluftsråd

Vi skal gi Muligheter for Alle i Friluft

  • Fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv.
  • Bevare natur- og kulturverdier.
  • Sikring og tilrettelegging av regionalt viktige friluftsområder.
  • Forvaltning og drift av regionale friluftsområder, turløyper og skiløyper.
  • Informere om og koordinere friluftsmuligheter i regionen.
  • Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
  • Informere og verne om allemannsretten.

 

Dette fikk vi til i 2022
0
Registrerte TellTurer
0
Deltakere Naturlos
0
Brukere naturskoleleir
0
Brukere Vaffelbua

Ser fortsatt slik ut – dette er planene

Doen ved Melsvatnet brant natt til 18. mai. Nå har den stått rundt fire måneder uten at noe har skjedd. Dette er grunnen.

Aktiv forening i Lund fyller 25 år: – Vi skal alltid være en sosial klubb

Foreningen «Åkke øve 60» fyller 25 år i år. Klubben består av kvinner og menn over 60 år.

Informasjon om fylkeskommunens tilskuddsordninger til friluftslivsformål og nye søknadsfrister 2024

Skrevet av Anne Louise Kaalstad Publisert 22. september 2023, Oppdatert 22. september 2023

Samler alle aktivitetstilbud på en plattform: – Vi ønsker å nå flest mulig

Det er til stadighet aktiviteter for barn og unge i distriktet som ikke når frem til målgruppen. Leder for Frivilligsentralen i Våler, Katinka Schjerven Eriksen, har nå derfor samlet informasjonen på et sted. Dette med mål om at det skal bli lettere for barn og unge å finne frem.