1. Hjem
  2. Naturskole
  3. Friluftsbussen

Friluftsbussen 2024 - gratis buss for klassen din!

  Boreal- Friluftsbussen.jpg

Foto: Boreal Norge AS

 

Midt-Agder Friluftsråd (MAF) ønsker gjennom prosjektet Friluftsbussen å hjelpe skoleklasser til å kunne finansiere transport til opphold og bruk av våre naturskoleleirer (leirsteder).

MAF har seks leirsteder med enkle overnattingsfasiliteter og aktivitets- og undervisningsutstyr. De er plassert i natur- og friluftsområder med særlig høy kvalitet og variasjon i vår region. Alle utdanningsinstitusjoner i våre eierkommuner låner leirer og utstyr gratis.

Vi vet at økonomi kan være en begrensende faktor for mange skoler for å kunne bruke naturskoletilbudet. Vi ønsker med prosjektet å stimulere til å få enda flere barn og unge til kunne ta del i det enkle friluftslivet, være mer aktive ute og få gode naturopplevelser i skolehverdagen ved å dekke transportutgifter for å kunne bruke disse tilrettelagte områdene. 

Det er verdt å nevne at leirstedene er godt egnet for å realisere målsetninger i skolens læreplaner.

Informasjon til skolene om Friluftsbussen 2024

 

Hva må skolen gjøre:

Trinn 1 - Reservere naturskoleleir

Skoler må selv reservere en av våre naturskoleleirer. Når ansvarlig for gruppe, klasse eller skole har sendt inn reservasjonsforespørsel via MAFs hjemmeside, så vil vedkommende få tilbakemelding med bekreftelse av reservasjon.

Trinn 2 - Søke om å få dekket busstransport

Enkelt søknadskjema om å få dekket busstransport til naturskoleleir fylles ut nederst på denne siden. Alle klasser og skoleklasser som reserverer naturskoleleir, eller har reservert naturskoleleir i 2024 kan sende inn søknad om å få dekket transportutgifter til oppholdet.

Trinn 3 - Bestille busstransport

Skolen bestiller busstransport selv. Dersom skole har fått tilbakemelding om at de får dekket busstransport gjelder dette en buss med kostnad inntil kr 10 000,-. Det er mulig å få dekket mer enn en buss, eller kostnader over kr 10 000,- på forespørsel. Tips busstransport: Boreal 51 59 90 60 / tur@boreal.no, Otra Buss AS tur@otrabuss.no.

Trinn 4 - Sende skjema om refusjon

Refusjonsskjema sendes MAF for utbetaling så snart tur og busstransport er gjennomført. Faktura/bilag som dokumenterer utlegg må også vedlegges. Refusjonsskjema som brukes ble vedlagt når dere fikk godkjent søknad om å få dekket busstransport. MAF utbetaler refusjon fortløpende og i henhold til avtale innen få dager.

Alternativt kan skole sende faktura til MAF på beløp som er lagt ut. Faktura må merkes med friluftsbussen 2024, og hvilken tid og skole bussreisen gjelder for. 

 

Søknad om Friluftsbussen. 

Første mann til mølla prinsippet gjelder. Men Midt-Agder Friluftsråd vil fordele midler på forskjellige alderstrinn og for ulike kommuner i Midt-Agder regionen. 

Sparebanken Sør har bidratt med prosjektmidler til Friluftsbussen 2024. 

Ved spørsmål om ordningen kontakt oss på e-post post@midt-agderfriluft.no / tlf. 95851111