DSC_1325 Vaffelbua 2600.JPG

Vaffelbua ved Kyrtjønn

 

Instagram: vaffelbua_maf

Facebook: Vaffelbua ved Kyrtjønn  

 

Om Vaffelbua

Vaffelbua ved Kyrtjønn skal fremme friluftsliv i området for allmennheten og brukes av utdanningsinstitusjoner og organisasjoner og lag, til kafé, møtevirksomhet, undervisning og læringsaktiviteter.

I mai 2019 åpnet «Vaffelbua» ved Kyrtjønn i Jægersberg terrenget. Dette er et spennende turmål 3 km inne i marka fra UiA eller Presteheia, hvor det er gode parkeringsmuligheter.Det er også mulig å gå inn fra Gill og Skaugo.

Turene egner seg også godt for dem som benytter barnevogn, rullestol eller sykkel. På snøføre er det ski som gjelder.

Det er også mulig å benytte hytta som et stoppested på veien videre innover i Skråstadheia og Skråstadheia naturreservat mot Vennesla.

Du finner mer informasjon om naturreservatet, natur og kultur på informasjonstavlene ved Vaffelbua. Her selges også "Turkart Skråstadheia" og turboka  «Skråstadheia – Turer fra Kongsgårdbukta til Vennesla».

I Vaffelbua serveres det vafler og kaffe og saft. Vi tar kort og har Vipps.

Åpningstiden er hver søndag fra kl. 11.00 - kl. 15.00. 

Søndagskafeen drives av Venneforeningen til Vaffelbua, studenter og lag og foreninger.

Venneforeningen ønsker flere medlemmer hjertelig velkommen - meld deg inn her.

Kontakt Venneforeningen på e-post: vaffelbu@gmail.com

  

Lån av Vaffelbua

Vaffelbua kan reserveres via vår reservasjonsportal.

 

Bygningen kan kun reserveres av følgende brukere:

Skole/barnehage i MAF kommuner (S/B), UiA og organisasjoner/lag (O/L).

 

Skole/barnehage og UiA har førsterett tirsdag til fredag, kl. 08-17.

Vaffelbua er forbeholdt til kafé søndag, kl. 08-17.

 

Mandag og lørdag kl. 08-17 samt alle kvelder kl. 17-23 er tilgjengelige for alle de nevnte brukerne.

Dette gjelder også søndag under forutsetning at bygningen er åpen for allmennheten og at det er kafédrift 11-15. Kaféen kan være del av et arrangement/tur.

 

All ubrukt tid unntatt søndager frigjøres for nevnte brukere 14 dager før.

 

Organisasjoner/lag som ønsker å benytte Vaffelbua skal gi gjenytelse for dette i form av kafédugnad.

 

Én kafédugnad gir tilgang på én økt, dagtid 08-17 eller kveld 17-23. Dugnad innebærer at 3 personer bemanner kaféen på en tildelt søndag i samarbeid med Venneforeningen. Alle utgifter/inntekter ved kafésalg går til Vaffelbua.

 

Bygningen kan ikke benyttes til overnatting.