1. Hjem
  2. Om MAF
  3. Organisasjonen

Representantskapet og styret i Midt-Agder Friluftsråd Kommunalt Oppgavefellesskap

Representantskapet er vårt øverste organ. Det består av 1 representant og 1 varerepresentant for hver av de 11 eierkommunene. Representanter og vararepresentanter velges blant politikere i kommunestyrene.

Representantskapet velger hvert år et styre for Friluftsrådet. Styret består av 11 representanter med vararepresentanter; en fra hver deltakerkommune. Det er ikke krav om at styrerepresentantene er politikere i kommunestyrene. Det er Representantskapet som velger styrets leder og nestleder. 

 

Styret

 

Kristiansand kommune

 

Jan Oddvar Skisland (styreleder) 

Silje Vårlid (vararepresentant) 

 

Vennesla kommune

Eivind Drivenes (nestleder)

Oddvar Omdal (vararepresentant)

 

Lindesnes kommune

Eva Hinlo

Andreas Irgens (vararepresentant) 

 

Åseral kommune

Roger Thorsland 

Margot Handeland (vararepresentant)

 

Evje og Hornnes kommune

Søren Hodne

Ingunn Kile (vararepresentant)

 

Iveland kommune

Berit Hauan

Øyvind Honnemyr (vararepresentant)

 

Birkenes kommune

Anders Snøløs Topland

Silje Bjørnarå Drangsholt (vararepresentant)

 

Lillesand kommune

Susanne Lavik

Øystein Børresen (vararepresentant)

 

Valle kommune

Malmfrid Nyborg Homme

Georg Sørmo (vararepresentant)

 

Bygland kommune 

Anne Fauske

Vigdis Beisland (vararepresentant)

 

Bykle kommune

Anne Merethe Hjemdahl

Hans Blattman (vararepresentant)

 

 

Kristiansand kommune

Reidar Heivoll - Styreleder

Sigrun Sæther (1.vararepresentant)

Øistein Hatlebakk (2. vararepresentant)

Hildegunn M. T. Seip (3. vararepresentant)

Vennesla kommune

Eivind Drivenes - Nestleder

Solveig Robstad (vararepresentant)

Lindesnes kommune

John Øyslebø 

Elisabeth Lindland (vararepresentant) 

Åseral kommune

Inger Lise Lund Stulien 

Jan Arild Bjørndal (vararepresentant)

Evje og Hornnes kommune

Søren Hodne

Ellen Cecilie Møllen (vararepresentant)

Iveland kommune

Berit Hauan

Terje Møkjåland (vararepresentant)

Birkenes kommune

Anders Snøløs Topland

Ragnhild Aasen (vararepresentant)

Lillesand kommune

Øystein Børresen 

Paul Erling Lia (vararepresentant)

Valle kommune

Knut Hagen

Steinar Kyrvestad (vararepresentant)

Bygland kommune 

Guro Kvaale Skibsrud 

Bykle kommune

Jan Dagfinn Dalen 

Anne Karin Blix Grimestad (vararepresentant)