Disse får støtte fra «Sparebanken Sør turstimidler» i 2021

Blant 70 innsendte søknader om utbedring og etablering av turstier, får 23 lag og foreninger til sammen en million kroner fra «Sparebanken Sør turstimidler».

Prosjektet, som er et samarbeid mellom seks friluftsråd og Sparebanken Sør, ble lansert tidligere i år. Formålet er å forbedre og tilgjengeliggjøre lokale turstier mellom Bryne og Sandefjord. Totalt tre millioner skal deles ut de neste tre årene, og neste søknadsrunde blir i januar 2022.

 

Dette er foreningene som får tildelt midler til turstiprosjekter 2021:

 

Grenland friluftsråd                      

Frivillig Gulset (Gulset Nærmiljøsenter:) 70 000 kr

IF Pors: 50 000 kr                          

DNT Telemark avd. Skien Turlag: 42 560 kr                                       

Siljan Turlag: 27 500 kr                

Bergsbygda velforening: 8000 kr                            

                                                                                                                                                   

Friluftsrådet Sør

Tverdalsøy vel: 60 000 kr                           

Helleheia Velforening: 45 000 kr             

Gautefall- og Heimdalsheia stilag: 40 000 kr                                    

Storelva elveeierlag: 40 000 kr                               

Grendelaget Vestøl Vel Vestølmarka Turløyper: 25 000  kr                         

Marivold Vel: 20 000 kr

Hoves venner: 15 000 kr                                           

Nissedal helselag: 10 000 kr    

 

Midt-Agder friluftsråd                                                              

Snig Velforening: 71 440kr                                       

Randesund Idrettslag: 70 000 kr                                           

Finsland - Toppen av Kristiansand: 60 000 kr                     

SSK Oddersjaa: 60 000 kr                           

Bykle Idrettslag: kr 53 500                         

Hyllebakken velforening: 2000 kr            

                                                                                            

Lister friluftsråd                                                                         

Konsmo Idrettslag: kr 60 000                                  

Berg Kollemo Stiftelse: kr 50 000                                                         

                                                                                                      

Dalane friluftsråd                                                                      

Bjerkreim Jeger og Fiskerforening: 77 000 kr                    

Rundevoll Velforening: 43 000 kr